ຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂທຼນິກ

ຖານຂໍ້ມູນຫໍສະໝຸດດິຈິ​ຕອລໜັງສື​​ໃບລານລາວ

ຖານຂໍ້ມູນຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ

ຖານຂໍ້ມູນດີຈີຕອລ ມຊ

ຖານຂໍ້ມູນ ຫໍສະໝຸດ ຄນລ

ຖານຂໍ້ມູນ ຫ້ອງສະໝຸດ ທະນາຄານ ແຫ່ງສປປ ລາວ

ຖານຂໍ້ມູນ ຫໍສະໝຸດ ສທຄ

ວິທະຍານິພົນ ຖ້າຕ້ອງການເຂົ້າອ່ານບົດວິທະຍານພົນ ຄະນະເສດຖະສາດ

ຫໍສະໝຸດກະເສດສາດ

Laos-Japan Human Resource Development Institute

ຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂທຣນິກ ຫໍສະໝຸດກາງ

ຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂທຣນິກ ຫໍສະໝຸດ ຄນລ

ຖານຂໍ້ມູນ PMB ອອນລາຍ ຫໍສະໝຸດ ຄນລ

ຫໍສະໝຸດດີຈີຕອລ ຄນລ

ຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂທຼນິກຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ໃຊ້ໄດ້ທັງຕອນຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກ

PDF DRIVE

ເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາໜັງສືມີ E-book ໃຫ້ດາວໂຫລດຟີຣຫລາຍກ່ວາ 80.000.000 ເຫລັ້ມ

CITATIONSY.COM

ເຄື່ອງມືອ້າງອິງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກສຳຫລັບການຂຽນບົດຫລື ວິທະຍານິພົນ ໄດ້ຮັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທົ່ວໂລກ

ARCHIVE.ORG

ຫ້ອງສະໝຸດດີຈີຕອລທີ່ມີໜັງສື,ບົດເລື່ອງ,ໂປຣແກຣມ,ເພັງ,ເວັບໄຊ,ແລະອື່ນໆໃຫ້ບໍລິການຟີຣ

CORE.AC.UK

ເວັບໄຊຈາກ The Open University ອີກໜື່ງແຫຼ່ງຮຽນອອນລາຍ

ELEPHIND.COM

ຄັງໄຟຣໜັງສືພີມປະຫັວດສາດແບບອອນລາຍທີ່ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ຈໍານວນຫລາຍໆພ້ອມກັນ